Skötseln av gravarna

Genom gravvårdsavtal kan skötseln av gravarna överlämnas åt församlingen för en bestämd tid. Information om detta fås från pastorskansliet. Vi uppgör avtal för ett  (1), fem (5) år eller 10 år. Vid prissättningen följer vi de priser som Pedersöre kyrkliga samfällighet tillämpar.

Det enklaste formen av avtal är bevattningsavtal, där församlingen bara sköter om bevattning av de blommor anhöriga planterat. 

Den andra avtalsformen vi tillämpar är skötsel och bevattning av blommorna anhöriga planterat. I den ingår också ogräsrensning.

Den tredje typen av avtal vi tillämpar är plantering, skötsel och bevattning av blommor. Då kommer vi med de anhöriga överens om vilka blommor som skall planteras. Planteringen av sommarblommor sker kring 10 juni.

Observera att bevattningen samt ev. skötsel av blommorna inleds kring 10 juni. 

I slutet av september planterar vi ljung enligt överenskommelse.

Förutom plantering av blommor och bevattning, kan vi också sköta om ljuständning vid gravarna till Allahelgons dag och till jul.

I dessa ärenden kan ni ringa kanslisten tfn 040 868 6950.