Missionsafton

Missionsaftnar ordnas några gånger i året i församlingshemmet.