Följande missionsafton ordnas 16.2.2020 kl. 18.00. Håkan Snellman medverkar.