Missionsafton

Missionsaftnar ordnas några gånger i året. Vi återkommer med datum för följande missionsafton.