To 31.10.2019 kl. 19 Missionsafton i församlingshemmet. Missionärsfamiljen Heidi & Evans Orori medverkar, servering. Varmt välkomna!