Vi återkommer med datum för följande missionsafton.