Ekonomisk hjälp

När nöden är som störst och ingen annan hjälper kan du som har hemkommun i Larsmo vända dig till diakoniarbetarna eller någondera av prästerna.