Söndagsskola                                                       

Söndagsskolan ordnas i regel i församlingshemmet  (inte i Holm bönehus) söndagar kl. 10.00. Söndagsskolan inleds i kyrkan och före predikan går man över till församlingshemmet. Höstterminen startar 8.9 2019.


Söndagsskolor hålls också regelbundet i de laestadianska bönehusen i Risöhäll, Näs och Bosund söndagar kl 10.00.

Både nya och gamla söndagsskolbarn är varmt välkomna!