Söndagsskola                                                       

Söndagsskolan startar 3.9.2023. Söndagsskolan börjar i gudstjänsten och far sedan över till församlingshemmet.

Söndagsskolor hålls också regelbundet i de laestadianska bönehusen i Risöhäll, Näs och Bosund söndagar kl 10.00.

Både nya och gamla söndagsskolbarn är varmt välkomna!