Söndagsskola                                                       

Söndagsskolan ordnas i regel i församlingshemmet  (inte i Holm bönehus) söndagar kl. 10.00. Söndagsskolan inleds i kyrkan och före predikan går man över till församlingshemmet. Vårterminen startar 13.1 2019.


Söndagsskolor hålls också regelbundet i de laestadianska bönehusen i Risöhäll, Näs och Bosund söndagar kl 10.00.

Både nya och gamla söndagsskolbarn är varmt välkomna!

Söndagsskolans statistikuppgifter samt jultidningsbeställningar!

Söndagsskolorna i Larsmo kan meddela år 2017 statistikuppgifter samt göra beställningar för jultidningar. Meddela uppgifterna senast den 1 december 2017! Det går att skicka uppgifterna som e-mail till adressen: ulf.axell@evl.fi eller per telefon: +358 40 8686 955. En snabblänk kommer att finnas tillgänglig i slutet av november 2017 på denna sida!