Söndagsskola                                                       

Söndagsskolan ordnas i regel i församlingshemmet söndagar kl. 10.00. Söndagsskolan inleds i kyrkan och före predikan går barnen och ledarna över till församlingshemmet. Barnen är uppdelade i grupper enligt ålder. Höstterminen startar 5.9.2021.

Söndagsskolor hålls också regelbundet i de laestadianska bönehusen i Risöhäll, Näs och Bosund söndagar kl 10.00.

Både nya och gamla söndagsskolbarn är varmt välkomna!