Söndagsskola                                                       

Söndagsskolan startar 14.1.2024. Söndagsskolan börjar i gudstjänsten och far sedan över till församlingshemmet. 

Obs. ingen söndagsskola 11.2, 10.3 och 7.4 då vi har söndagsskol-/familjegudstjänster, ej heller 31.3 (påskdagens festhögmässa). Vårterminen avslutas 5.5.2024.

Söndagsskolor hålls också regelbundet i de laestadianska bönehusen i Risöhäll, Näs och Bosund söndagar kl 10.00.

Både nya och gamla söndagsskolbarn är varmt välkomna!