Kyrkofullmäktige i Larsmo församling år 2019-2022

Ulf Holgers, ordförande      

Kent Brännbacka, vice ordförande

Markus Ahlskog, Kent Brännbacka, Barbro Bång, Ann-Mari Ekstrand, Stig-Erik Enkvist, Pia Grankulla, Elina Gäddnäs,

Samuel Hjulfors, Ulf Holgers, Sara Johansson, Viktor Mård, Sixten Nynäs, Olav Olsen, Anna-Pia Svarvar,

Joakim Svenfelt, Eva-Maria Svenlin, Mats Svenlin, Gerd Söderlund, Peter Thylin.