Kyrkofullmäktige i Larsmo församling år 2023-2026

Thomas Fagerholm, ordförande      

Anna-Pia Svarvar, vice ordförande

Anna Björklund, Kent Brännbacka, Barbro Bång, Edward Enkvist, Stig-Erik Enkvist, Thomas Fagerholm, Jonna Granholm, Jonas E. Grankulla, Elina Gäddnäs, Samuel Hjulfors, Jakob Nynäbck, Sixten Nynäs, Anna-Pia Svarvar, Joakim Svenfelt, Cecilia Svenlin, Eva-Maria Svenlin, Mats Svenlin, Jarmo Särkijärvi, Gerd Söderlund.