Missionsstugan i Holm är öppen alla tisdagar kl. 18-20.      

Kontaktperson är Ulla Käld, tel. 050 379 8194.

Missionsstugan i Bosund är öppen alla onsdagar kl. 18-20.

Kontaktperson är Christina Lindholm, 040 746 9514.

I missionsstugorna sker försäljning av begagnade kläder, men också nya böcker m.m. Båda missionsstugorna har arbetsgrupper som sköter om arbetet. På hösten och våren ordnar arbetsgrupperna höst- och vårmarknader, basarer. Inkomsterna går till församlingens missionsarbete.