Barnledarna i Larsmo församling

 

r

Barnnledarna leder dagklubbsarbetet i församlingen.  Vi brukar ha ca 100 dagklubbsbarn per termin. Barnledarna medverkar också i föräldra-barnverksamheten.Britt-Mari Gripenberg

barnledare
050 376 0684

Gunilla Holmberg

barnledare
050 339 8596