Barnledarna i Larsmo församling

 

r

Barnnledarna leder dagklubbsarbetet i församlingen.  Vi brukar ha ca 100 dagklubbsbarn per termin. Barnledarna medverkar också i föräldra-barnverksamheten.

Tag kontakt


André Djupsjöbacka

församlingspedagog


Gunilla Holmberg

barnledare
050 339 8596


Veronica Östman

barnledare (föräldraledig)