r

 

Barnnledarna leder dagklubbsarbetet i församlingen.  Vi brukar ha ca 100 dagklubbsbarn per termin. Barnledarna medverkar också i föräldra-barnverksamheten.barnledare
050 376 0684
barnledare

Moderskapsledig


barnledare
050 339 8596

barnledarvikarie