Födelse och dop

När ett barn föds skickar sjukhusmyndigheterna information om detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Där får den nyfödda ett personsignum.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar uppgifterna om födelsen till den församling där mor är medlem. Icke-medlemmar får Födelseanmälan direkt till sin postadress.

Vi skickar sedan ett brev till den nyföddes föräldrar med information om hur dopen brukar förrättas i vår församling och närmare information om själva dopförrättningen.

När det blir  dags för dop tar ni föräldrar kontakt med församlingen, så kommer vi överens om dag, tid och plats för dopet. Ni är naturligtvis också välkomna med ev andra frågor kring dopförrättningen.

Länk till sida med mer information om dopet