Larsmo församling

På pastorskansliet betjänar vi dig i alla ärenden som berör dop, äktenskap, jordfästning, gravvård, bokning av verksamhetsutrymmen, annonsering, förvaltning samt församlingens övriga verksamhet.  

Kansliets öppethållningstider: må kl. 9-12, ons kl. 12-14 och to kl. 14-17.  

Telefon till kansliet: 040 868 6950. Kanslist: 040 868 6956.

E-post:  larsmo.forsamling@evl.fi

Kanslist: Carina Liljekvist, carina.liljekvist@evl.fi

Post-och besöksadress: Marieholmsvägen 23, 68570 Larsmo

Faktureringsadress: Kyrkans servicecentral/Larsmo församling

                                    ++3106++

                                    PL 378

                                    00026 BASWARE


kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 LARSMO, Finland