Direktionerna i Larsmo församling år 2023-2024

Missionsdirektionen

Ordinarie: Saara Uunila ordförande, Magnus Björkskog, Jan-Olav Sundfors, Magnus Snellman, Josefin Safronovs.

Suppleanter: Jonas Mäenpää, Minna Svenfelt, Sofia Libäck, Samuel Östman, Elin Nyfelt.

Diakonidirektionen

Ordinarie:  Johan Ahlö ordförande, Gunilla Björklund, Max Björkskog, Solveig Ahlsved, Heidi Östman.

Suppleanter: Nils Johansson, Lena Granlund-Stens,  Barbro Ödahl, Jenny Björkström, Timo Tupeli.

Barn- och ungdomsdirektionen

Ordinarie: Samuel Hjulfors ordförande, Hannes Backlund, Bethina Häggblom, Heidi Ahlö, Johanna Björkskog, Edward Enkvist.

Suppleanter: Victor Mård, Alicia Grankulla, Joas Grankulla.

Dagklubbsdirektionen

Ordinarie:  Martin Pettersson ordförande, Anja Peltola, Moa Björkskog, Ronny Nyfelt.

Suppleanter: Simon Björkström, Samantha Holmberg.

Direktionen för Västerby bönehus

Ordinarie: Rune Gäddnäs ordförande, Yvonne Gäddnäs, Gunborg Snellman, Ann-Britt Björkskog, Fredrik Enqvist.

Suppleanter: Görel Granholm, Samuel Holmberg.