Direktionerna i Larsmo församling år 2021-2022

Missionsdirektionen

Ordinarie: Saara Uunila ordförande, Magnus Björkskog, Jan-Olav Sundfors, Magnus Snellman, Josefin Safronovs.

Suppleanter: Jonas Mäenpää, Jonna Snellman, Sofia Libäck, Samuel Östman, Elin Nyfelt.

Diakonidirektionen

Ordinarie:  Johan Ahlö ordförande, Gunilla Björklund, Solveig Ahlsved, Eva-Maria Eklund, Max Björkskog .

Suppleanter: Nils Johansson, Lena Granlund-Stens, Jenny Björkström, Gerd Söderlund, Timo Tupeli.

Barn- och ungdomsdirektionen

Ordinarie: Heidi Ahlö ordförande, Samuel Hjulfors, Bethina Häggblom, Fred Svenlin, Johanna Björkskog, Victor Mård.

Suppleanter: Hannes Backlund, Michaela Kung, Heidi Fagerholm.

Dagklubbsdirektionen

Ordinarie:  Samantha Holmberg ordförande, Robin Sundkvist, Martin Pettersson, Jennica Grankulla.

Suppleanter: Simon Björkström, Anja Peltola. 

Direktionen för Västerby bönehus

Ordinarie: Per-Ole Ekstrand ordförande, Yvonne Gäddnäs, Gunborg Snellman, Ann-Britt Björkskog, Rune Gäddnäs.

Suppleanter: Görel Granholm, Samuel Holmberg.