Veckokalendern                                                                                                                                                               

                     

 

 

To 28.3 kl. 19 Israelkväll i församlingshemmet. Den messianske juden Rafi Shimon och hans palestinske vän Tony Samaan delger sina erfarenheter av att sprida evangeliet till muslimska barn i Betlehem, servering.

 

Sö 31.3 kl. 10 Högmässa, Sjöblom, Forsman, sång Evelina Sundvik, kyrkkaffe. Kyrkvärd: Storströmmen II.