Sommarsol vid havsstrand.

Missionsarbetet

Missionsarbetet i Larsmo församling är ett svar på Jesu missionsbefallning, att "Gå ut i hela världen" och gör lärjungar".

Det är verksamhetsidén bakom församlingens missionsarbete. 

Församlingen understöder två missionärer i Kenya, två i Etiopien och en i Bangladesh och har samarbete med tre vänförsamlingar i Lettland. Församlingen understöder också Burmas lutherska kyrka och Martyrkyrkans vänner i deras verksamhet. Församlingen har två aktiva missionsstugor som samlar medel till detta arbete. Många arbetar ideelt för att stugorna skall fungera. Det ordnas också höstförsäljningar och vårbasarer, plättkarnevaler, allt detta för att församlingen ekonomiskt kan stöda missionärerna och församlingarna och följa Jesu uppmaning.