Stöd i sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtala.

 

Sorgen söker ord...inbjudan till Dig som har mist någon nära anhörig

För några har vandrigen i sorgens landskap just börjat medan andra som får den här inbjudan har redan vandrat där en tid. Vi vill ge dig möjlighet att träffa andra som är i liknande situation och dela erfarenheter med varandra.  En ny stödgrupp för sörjande startar tisdag 12.10 2021 kl. 13.30-15.00 i drängstugan. Vi träffas i regel en gång i månaden, 6-7 gånger. För mera information och anmälan kontakta Carina Lassila tfn 040 868 6954. Meddela också ifall du har diet eller behöver skjuts. Anmälan senast 5.10.