Stöd i sorg

För dig som mist en nära anhörig 

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för dig i din sorg. Tag kontakt om du önskar samtala.

 

Samtals- och stödgrupper

Sorgen söker ord...inbjudan till Dig som har mist någon nära anhörig

För några har vandrigen i sorgens landskap just börjat medan andra som får den här inbjudan har redan vandrat där en tid. Vi vill ge dig möjlighet att träffa andra som är i liknande situation och dela erfarenheter med varandra. Du är välkommen att delta i en ny stödgrupp för sörjande. Den startar tisdagen den 23.10 kl. 13.30-15.00 i drängstugan (vid pastorskansliet) och träffas i regel en gång per månad, 6 olika tillfällen.

Ledare för gruppen är Barbro Bång och Carina Lassila. För mera information och anmälan ring Carina Lassila på 040 868 6954.

Vi vill gärna ha Din anmälan senast torsdagen den 18.10. Anmäl också ifall du behöver ha hjälp med skjuts. Varmt välkommen!