Miljödiplom

Larsmo församling hade Kyrkans miljödiplom för åren 2014-2018. Vi fick diplomet första gången år 2009. 

Miljöarbetsgruppen, som samlats några gånger i året, består av Lars-Erik Östman, ordf., Guy Ahlsved, Marlene Ahlö och Monica Wiklund. Kanslisten fungerar som sekreterare. 

Larsmo församlings miljöpolicy

             

Vi vill vårda, skydda och bevara den skapelse som Gud har gett oss i uppgift att förvalta enligt skapelseberättelsen i 1 Moseboken 1:22, 28. Vi gör det med utgångspunkt från psalm 540 i vår psalmbok. ”Skön är den jord du Herre gav till hem åt mänskors släkten”.

Det är värt att på alla sätt befrämja en miljövänlig livsstil och en verksamhet som tar sikte på att bevara skapelsen också för våra barn och barnbarn och efterkommande släkten.

I församlingens verksamhet ska vi tänka på de små och svaga och arbeta för en rättvisare och bättre värld genom aktiv mission och bistånd till fattigare länder.

I en församling med många barn och ungdomar är fostran till hänsyn och förståelse för andra människor viktig.

Vi skall spara på ändliga resurser och sträva mot en hållbar utveckling som inte tär på jordens, vattnets och luftens renhet och kvalitet. När vi misslyckas får vi börja på nytt och ta nya tag och nästa gång försöka göra det bättre. Vi får göra det i förtröstan på Jesu frälsningsverk som är det evangelium som gäller för alla människor. T.o.m. rövaren på korset fick nåd och löfte om att få gå in i Paradiset.