Begravning

Så kom den, sorgens dag. Kanske den kom oväntat, som en blixt från klar himmel eller efter en lång sjukdomstid. Det blev så tyst, så stilla. Det är som om hela livet skulle stanna upp. Samtidigt vet man att man bör gripa tag i så mycket praktiska saker, mitt i sorgeprocessen.

Boka präst, kantor och minnesstund

Ni är välkomna till pastorskansliet för att  boka tid för begravning, jordfästning och minnesstund. Vid pastorskansliet får ni också information om gravplats och annat som hör med till begravningen. Ni kan också ringa pastorskansliet, tel 040 868 6950 i detta ärende eller ringa direkt åt prästen.

Om ni önskar ordna minnesstund i församlingens utrymmen kommer ni sedan i samtal med värdinnan överens om serveringen.

När det gäller anskaffning av kista och transport av den avlidne kontaktas begravningsbyrån.

Med prästen kommer man överens om jordfästningssamtaldär ni delar tankar om den avlidne och kommer överens om hur begravningsakten ska förrättas och vilken musik som ska spelas.  Prästen meddelar sedan kantorn om vad som ni kommit överens om gällande psalmer och musik.

Bön för den avlidna

Första söndagen efter begravningen brukar vi ha dödstacksägelse med förbön för de anhöriga i samband med gudstjänsten i kyrkan. 

Bouppteckning

Inom tre månader efter dödsfallet ska man uppgöra en bouppteckning. För detta ändamål krävs ämbetsbevis och släktutredningar.  Dessa beställs från Kustens och Ålands centralregister. 

Länk till Kustens och Ålands centralregister

                                                                                                    

 


Den kristna begravningen ger oss tillfälle att ta avsked av den avlidne på ett värdigt sätt.


"Av jord är du kommen, jord skall du åter bliva. Jesus Kristus skall på den yttersta  dagen uppväcka dig från det döda". Detta är vårt saliga kristna hopp.

 
                                                              

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter

Under samtalet går de anhöriga och prästen igenom jordfästningen och planerar programmet så att det känns rätt och följer den avlidnas önskemål.

Läs om samtal med prästen

De begravningsplatser som de evangelisk-lutherska församlingarna upprätthåller är allmänna. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där, oberoende om de hört till kyrkan eller inte.

Läs om gravplats

Alla reagerar på sorgen på sitt eget sätt. Begravningen är ett sätt att sörja, att minnas, att ta avsked, att hedra en människa som stått en nära.

Läs hur begravningen går till

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

Under gudstjänsten söndagen efter jordfästningen nämns den avlidnas namn i församlingens förbön. I en del kyrkor tänds också ett ljus för den avlidna.

Läs om tacksägelsen

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning