En lärjungagrupp för kvinnor fortsätter denna höst med träff varannan tisdag kl. 19-21. Vi studerar Bibeln tillsammans, denna gång utgående från boken "Gör lärjungar" av Reuven och Yanit Ross, och samtalar i smågrupper. Kursen passa både för nya intresserade och för den som varit med tidigare. Välkommen med ! Terminsstart 8.1 2019 vid Inremissionshemmet. Vi återkommer när en ny kurs startar. Du kan ta kontakt med Heidi eller Carina om du är intresserad.

Kontaktuppgifter:  Heidi Sundström, tel. 040 757 7980 eller Carina Lassila, tel: 040 868 6954!