Föräldra-barnverksamheten

Församlingen fortsätter med föräldra-barngruppsarbetet sedan hösten 2008. Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar. Grupperna leds av en av barnledaren Britt-Mari Gripenberg, diakonissan Carina Lassila och diakoniarbetaren Matilda Töyrä.

Föräldra-barngrupperna i Larsmo församling

Bosund

Måndagar kl. 10.00-11.30. Vårterminen start 13.1 2020.

Västerby bönehus

Måndagar kl. 9.45-11.15 Vårterminen start 13.1 2020.

Holm bönhehus

Måndagar kl. 10 - 11.30. Vårterminen start 13.1.2020.

Furugården

Onsdagar kl. 10 - 11.30. Vårterminen start 15.1 2020.Kontaktuppgifter


Carina Lassila,  040 868 6954

Britt-Mari Gripenberg,  040 868 6963

Matilda Töyrä, 040 868 6966

Välkomna med!