Föräldra-barnverksamheten

Församlingen fortsätter nu med föräldra-barngruppsarbetet . Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar. Grupperna leds av barnledaren Britt-Mari Gripenberg, diakonissan Carina Lassila och diakoniarbetaren Matilda Töyrä.

Kom ihåg att stanna hemma om du har förkylningssymptom.

Vi startar upp grupperna med uteträffar vecka 36. Observera att föräldra-barngruppen i Holm samlas utomhus vid prästgården.

P.g.a. coronaläget i nejden håller vi paus med föräldra-barn grupperna under oktober månad. 

Föräldra-barngrupperna i Larsmo församling

Bosund (utomhus)

Måndagar kl. 10.00-11.30. Höstterminen startar 6.9.2021.

Västerby bönehus (utomhus)

Måndagar kl. 9.45-11.15. Höstterminen startar 6.9.2021.

Holm bönehus (utomhus vid prästgården)

Måndagar kl. 10 - 11.30. Höstterminen startar 6.9.2021. 

Furugården (utomhus)

Onsdagar kl. 10 - 11.30. Höstterminen startar 8.9.2021.Kontaktuppgifter


Carina Lassila,  040 868 6954 (Västerby bönehus)

Britt-Mari Gripenberg,  040 868 6963 (Bosund, Furugården)

Matilda Töyrä, 040 868 6966 (Holm bönehus)

Välkomna med!