Föräldra-barnverksamheten

Församlingen fortsätter med föräldra-barngruppsarbetet sedan hösten 2008. Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar. Grupperna leds av en av barnledaren Britt-Mari Gripenberg, diakonissan Carina Lassila och diakoniarbetaren Matilda Töyrä.

Kom ihåg att stanna hemma om du har förkylningssymptom.

Föräldra-barngrupperna i Larsmo församling

Bosund

Måndagar kl. 10.00-11.30. Höstterminen startar 7.9.2020.

Västerby bönehus

Måndagar kl. 9.45-11.15. Höstterminen startar 14.9.2020.

Holm bönehus

Måndagar kl. 10 - 11.30. Höstterminen startar 7.9.2020.

Furugården

Onsdagar kl. 10 - 11.30. Höstterminen startar 9.9.2020.Kontaktuppgifter


Carina Lassila,  040 868 6954 (Västerby bönehus)

Britt-Mari Gripenberg,  040 868 6963 (Bosund, Furugården)

Matilda Töyrä, 040 868 6966 (Holm bönehus)

Välkomna med!