Föräldra-barnverksamheten

Föräldra-barngrupperna startar igen vecka 3/2023. 

Församlingen fortsätter nu med föräldra-barngruppsarbetet . Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar. Grupperna leds av Carina Lassila, Pia Fagerholm och Christel Wargh.

Vi startar upp grupperna igen inomhus. Välkommen med i någon av grupperna!

Det är svårt för små barn att hålla avstånd. Därför är det viktigt att vi har god hand-, host- och nyshygien och att alla som kommer till gruppen är friska och utan symptom.

Föräldra-barngrupperna i Larsmo församling

Bosund 

Måndagar kl. 10.00-11.30. Vårterminen startar 16.1.2023.

Västerby bönehus 

Måndagar kl. 9.45-11.15. Vårterminen startar 16.1.2023.

Holm bönehus 

Måndagar kl. 10 - 11.30. Vårterminen startar 16.1.2023. 

Furugården 

Onsdagar kl. 10 - 11.30. Vårterminen startar 18.1.2023.Kontaktuppgifter


Carina Lassila, 040 868 6954 (Västerby bönehus)

Pia Fagerholm, 040 868 6966 (Holm bönehus)

Christel Wargh, 040 838 4671 (Bosund och Furugården)

Välkomna med!