Föräldra-barnverksamheten

Församlingen fortsätter nu med föräldra-barngruppsarbetet . Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar. Grupperna leds av barnledaren Britt-Mari Gripenberg, diakonissan Carina Lassila och diakoniarbetaren Matilda Töyrä.

Kom ihåg att stanna hemma om du har förkylningssymptom.

Vi siktar på att starta på nytt hösten 2021 om coronaläget medger det.

Föräldra-barngrupperna i Larsmo församling

Bosund

Måndagar kl. 10.00-11.30. Höstterminen startar  ?

Västerby bönehus

Måndagar kl. 9.45-11.15. Höstterminen startar  ?

Holm bönehus

Måndagar kl. 10 - 11.30. Höstterminen startar  ?

Furugården

Onsdagar kl. 10 - 11.30. Höstterminen startar  ?Kontaktuppgifter


Carina Lassila,  040 868 6954 (Västerby bönehus)

Britt-Mari Gripenberg,  040 868 6963 (Bosund, Furugården)

Matilda Töyrä, 040 868 6966 (Holm bönehus)

Välkomna med!