Föräldra-barnverksamheten

 

Församlingen fortsätter med föräldra-barngruppsarbetet sedan hösten 2008. Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar. Grupperna leds av en av barnledaren Britt-Mari Gripenberg, diakonissan Carina Lassila och diakoniarbetaren Pia Fagerholm.

Föräldra-barngrupperna samlas  i Larsmo församling enligt följande:

I Bosund måndagar kl. 10.00-11.30. Vårterminen start 13.1 2020.

I Västerby bönehus måndagar kl. 9.45-11.15 Vårterminen start 13.1 2020.

I Holm bönehus måndagar kl. 10 - 11.30. Vårterminen start 13.1.2020.

I Furugården onsdagar kl. 10 - 11.30. Vårterminen start 15.1 2020.

Kontaktuppgifter:


Carina Lassila,  040 868 6954

Britt-Mari Gripenberg,  040 868 6963

Matilda Töyrä, 040 868 6966

Välkomna med!