Föräldra-barnverksamheten

Föräldra-barngrupperna startar igen vecka 37/2023. 

Församlingen fortsätter nu med föräldra-barngruppsarbetet . Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar. Grupperna leds av Carina Lassila, Pia Fagerholm och Christel Wargh.

Välkommen med i någon av grupperna!

Det är svårt för små barn att hålla avstånd. Därför är det viktigt att vi har god hand-, host- och nyshygien och att alla som kommer till gruppen är friska och utan symptom.

Föräldra-barngrupperna i Larsmo församling

Bosund 

Måndagar kl. 10.00-11.30. Höstterminen startar 11.9.2023.

Västerby bönehus 

Måndagar kl. 9.45-11.15. Höstterminen startar 11.9.2023.

Holm bönehus 

Måndagar kl. 10 - 11.30. Höstterminen startar 11.9.2023. 

Furugården 

Onsdagar kl. 10 - 11.30. Höstterminen startar 13.9.2023.Kontaktuppgifter


Carina Lassila, 040 868 6954 (Västerby bönehus)

Pia Fagerholm, 040 868 6966 (Holm bönehus)

Christel Wargh, 040 838 4671 (Bosund och Furugården)

Välkomna med!