Vänstjänsten

Vill du ha regelbundna besök av en vän? Behöver du ledsagare till affär, läkarbesök eller en samling? Då kan du kontakta diakoniarbetaren för att få en vän eller ledsagare.

Vill du bli vän och ledsagare kan du ta kontakt med någon av diakoniarbetarna. Väntjänsten träffas för  stöd och skolning.

Väntjänsten ordnar väncafé för pensionärer vid Strandis första måndagen i månaden under terminerna.