Gemensamt Ansvar 2024

Insamlingen Gemensamt Ansvar startar söndagen den 4 februari.

I år går de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar till att stöda unga i Finland och runtom i världen. Ensamhet bland unga är ett växande och allvarligt problem i Finland och hjälp behövs nu mer än någonsin. Också unga som lever mitt i världens kriser behöver möjligheten till en ljusare framtid.

Av insamlingsresultaten går:
20% till Finlands evangelisk-lutherska församlingar för att stöda arbetet bland ungdomar och regional social hjälpverksamhet
20% till HelsingforsMission som hjälper ensamma unga genom att erbjuda kris- och samtalsstöd
60% till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond

Larsmo församling deltar årligen i Gemensamt Ansvar insamlingen. Genom att ange rätt referens- och MobilePaynummer styrs 20% av intäkterna till Larsmo församling.

Du kan bidra till Gemensamt Ansvar genom genom:

  • Nätbanken med församlingens referensnummer 305394. Aktia FI82 4055 0010 4148 41, FI16 2089 1800 0067 75, Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28.
  • Församlingens mobilepay  86491.

Genom att klicka här kommer du till en betalningsblankett på webbenÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik

Kyrktjänst/Insamlingen Gemensamt Ansvar insamlingstillstånd RA/2020/639. På Åland: ÅLR2023/7525.

Ett varmt tack för ditt bidrag!

Länk till Gemensamt Ansvars hemsidaÖppna länk i ny flik