Musikverksamheten

Församlingens kantor har hand om musiken i församlingen, i gudstjänster, på bröllop och begravningar.

Kantorn leder även körer och undervisar orgelelever.