Holm bönehus, ett gult tvåvåningshus.
XODUS - Holm bönehus

Unga och unga vuxna

Larsmo församling bedriver en mångsidig och livlig verksamhet bland ungdomar och unga vuxna. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar i högstadieåldern och äldre.  På våra undersidor hittar du information om verksamheten.

Länkar till våra undersidor

Öppet hus

Ungdomssamlingar

Unga Ledar skolning

Ungdomskören

XODUS för unga

Församlingen bedriver ett mångsidigt ungdomsarbete för ungdomar i olika åldrar! I centrumområdet (Holm) hålls öppet hus/ungdomssamlingar i XODUS (Holm bönehus) varje fredag kl.20.00-24.00. Samlingarna leds av olika ledarkluster och har olika teman. Vidare hålls Bibel och bön samlingar och skolning av unga ledare vid Xodus. Välkommen med i vår verksamhet! Tag kontakt med ungdomsledarna ifall du är är intresserad och vill veta mera. OBS! Vi finns också på Facebookgruppen "Xodus-för litet bättre fredagskvällar", på Instagram "#xoduslarsmo".

Larsmo prästgård en solig sommardag.
Öppet hus på sommarfredagar kl 20 i Larsmo prästgård

Tag kontakt

t.f. församlingspedagog
Larsmo församling
68570 Larsmo