Holm bönehus, ett gult tvåvåningshus.
XODUS - Holm bönehus

 

Larsmo församling bedriver en mångsidig och livlig verksamhet bland ungdomar och unga vuxna. Den huvudsklig målgruppen är ungdomar i högstadieåldern och äldre! Välj en lämplig grupp i sidöversikten till vänster och läs vidare!

Församlingen bedriver ett mångsidigt ungdomsarbete för ungdomar i olika åldrar! I centrumområdet (Holm) hålls öppet hus/ungdomssamlingar i XODUS (Holm bönehus) varje fredag kl.20.00-24.00. Samlingarna leds av olika ledarkluster och har olika teman. Vidare hålls Bibel och bön samlingar och skolning av unga ledare vid Xodus. Välkommen med i vår verksamhet! Tag kontakt med ungdomsledarna ifall du är är intresserad och vill veta mera. OBS! Vi finns också på Facebookgruppen "Xodus-för litet bättre fredagskvällar", på Instagram "#xoduslarsmo".

Larsmo prästgård en solig sommardag.
Öppet hus på sommarfredagar kl 20 i Larsmo prästgård
t.f. ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo