Ungdomssamlingar och Öppet hus vid Xodus (Fagernäsvägen 10) varje fredag kl. 20.00 - 24.00. Fri samvaro under kvällen, sällskapsspel, spela och hör på musik, andakt m.m.

Med det praktiska under kvällarna svarar olika ansvarsgrupper, bestående av äldra ledare. Ibland har vi inbjudna gäster och då är det program i stora salen direkt från början. Välkommen med!

Kolla annonseringen på olika anslagstavlor (Holm, S.Market och Cronhjelmskolan) samt FB "Xodus-för litet bättre fredagskvällar"

Sista gången Öppet hus vid prästgården på fredag 31.8.2018 kl.20.00 - 24.00.


 

Ungdomssamlingar och Öppet hus fredagar kl.20 - 24 vid Xodus under hösten 2018:

7.9.2018   Öppet hus-start vid Xodus. Klusterandakt!

14 - 16.9.2018 Kyrkhelg Nord i Karleby stadskyrka och församlingscenter. Fredag 14.9 kl.19.00 Kvällsmöte "Finns sanningen?" i stadskyrkan. kl.22.00 Ungdomsmässa i kyrkan "Sanning och nåd". Medv.Vesa Ollilainen, Niklas Wallis, Victoria och Viktor Asplund. Skjuts kan ordnas vid behov, kontakta ungdomsarbetsledaren. Mera info om kyrkhelgen via länken här!

21.9.2018 Öppet hus vid Xodus.

28.9.2018 Öppet hus-kväll. Andakt Eivor och Nisse Johansson.

5.10.2018 Ungdomssamling med program. Inbjuden gäst Anton W.

12.10.2018 Öppet hus-kväll. Studio X med Xodusledarna.

19.10.2018 Öppet hus-kväll. Andakt Robin H

26.10.2018 Ungdomssamling med program. Inbjuden gäst Johan Candelin.

2.11.2018  Öppet hus-kväll. Bibeldramatävling(lagsport)?

 

 

Sidan uppdateras efterhand som programmet blir klart! Kolla in programmet regelbundet!

Holm bönehus
Holm bönehus
Programmet för ungdomar finns på vår hemsida!
Kolla programmet via hemsidan www.larsmoforsamling.fi eller FB-grupp: "Xodus-för litet bättre fredagskvällar"
ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo