Ungdomssamlingar och Öppet hus vid Xodus (Fagernäsvägen 10) varje fredag kl. 20.00 - 24.00.

Fri samvaro under kvällen, sällskapsspel, spela och hör på musik, andakt m.m.

Med det praktiska under kvällarna svarar olika ansvarsgrupper, bestående av äldre ledare. Ibland har vi inbjudna gäster och då är det program i stora salen direkt från början. Välkommen med!

Kolla annonseringen om ungdomssamlingarna på olika anslagstavlor (Holm, S.Market och Cronhjelmskolan) samt FB "Xodus-för litet bättre fredagskvällar" och Instagram "xoduslarsmo".

Sidan uppdateras efterhand som programmet blir klart! Kolla in programmet regelbundet!

Mer information finns på instagramkontot @xoduslarsmo. 


Under sommaren träffas ungdomarna vid Prästgården i Fagernäs. Fredagar kl. 20-24. Ungdomsledaren eller vikarie ansvarar för kvällen.

Följ xoduslarsmo på Instagram!

Holm bönehus, ljusgul byggnad med ett kors vid ena kortsidan.
Holm bönehus
Någon som står med mobiltelefonen i handen.
Kolla programmet via hemsidan www.larsmoforsamling.fi eller FB-grupp: "Xodus-för litet bättre fredagskvällar"

Tag kontakt

församlingspedagog