Ungdomssamlingar och Öppet hus vid Xodus (Fagernäsvägen 10) varje fredag kl. 20.00 - 24.00. Fri samvaro under kvällen, sällskapsspel, spela och hör på musik, andakt m.m.

Med det praktiska under kvällarna svarar olika ansvarsgrupper, bestående av äldra ledare. Ibland har vi inbjudna gäster och då är det program i stora salen direkt från början. Välkommen med!

Kolla annonseringen om ungdomssamlingarna på olika anslagstavlor (Holm, S.Market och Cronhjelmskolan) samt FB "Xodus-för litet bättre fredagskvällar" och Instagram "xoduslarsmo".


 

Ungdomssamlingar/Öppet hus fredagar kl.20 - 24 vid XODUS hösten 2019:

6.9.2019   Öppet hus-start vid Xodus. "Tron som förändrar ansvaret".Klusterandakt!

13 - 15.9.2019 Kyrkhelg Nord i Karleby stadskyrka och församlingscenter. Fredag 13.9 kl.19.00 Kvällsmöte "Han kommer!" i stadskyrkan. Medverkande: Hans Weichbrodt, Kurt Hellstrand, Per Stenberg, Stephanie Peltola, Valter Asplund & CO.

Kl.22.00 Ungdomsmässa i kyrkan "Trygg ända hem"". Medv. Olof Edsinger, Pter Silfverberg, Felix Lindvik & CO. Skjuts kan ordnas vid behov från Xodus, kontakta ungdomsarbetsledaren. Mera info om kyrkhelgen via länken här!

20.9.2019 Ungdomssamling vid Xodus.

27.9.2019 Öppet hus-kväll. Studio Xodus.

4.10.2019 Öppet hus-kväll. Klusterandakt.

11.10.2019 Öppet hus-kväll. Studio Xodus.

18.10.2019 Ungdomssamling vid Xodus. Inbjuden gäst Dana Fagerholm.

25.10.2019 Öppet hus-kväll. Klusterandakt med Inbjuden gäst?

1.11.2019  Öppet hus-kväll. Klusterandakt.

 

 

Sidan uppdateras efterhand som programmet blir klart! Kolla in programmet regelbundet!

Holm bönehus, ljusgul byggnad med ett kors vid ena kortsidan.
Holm bönehus
Programmet för ungdomar finns på vår hemsida!
Kolla programmet via hemsidan www.larsmoforsamling.fi eller FB-grupp: "Xodus-för litet bättre fredagskvällar"
t.f. ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo