Diakonin hjälper och stöder

Då du känner dig ensam, har sorg, problem i relationer eller kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer kan du vända dig till församlingens anställda. Präster, diakoniarbetare och övriga anställda finns till för dig.  De har tystnadsplikt. Också om du har frågor om Gud och tro eller behöver samtala och be med någon kan du ta kontakt med någon av dem.

Diakoniarbetaren har mottagning enligt tidsbeställning, men kan nås med telefon enligt:

Diakonissa Carina Lassila,  tel. 040 868 6954

T.f. diakoniarbetare Pia Fagerholm, tel. 040 868 6966.

Kyrkoherde Max-Olav Lassila, tel. 040 868 6951

Kaplan Marko Sjöblom, tel.  040 868 6952

Böneämnen

Har du böneämnen som du vill att församlingens medarbetare ska be för under våra gemensamma bönestunder kan du lämna in dem till diakonissan Carina Lassila via tfn 040 868 6954. Vi ber dig skicka in böneämnena senast onsdagkvällar.

Jourtelefon för samtal och förbön (förbönsjouren)

Förbönsjouren är en nystartad jourtelefon som finns till för dig som vill samtala, önskar själavård och/eller förbön. Vi som lyssnar är medmänniskor med tystnadsplikt från olika församlingar och sammanhang.

Larsmo församling står som tekniskt ansvarig för förbönsjouren.

Välkommen att ringa tisdagar och söndagar kl. 18-20. Övriga tider kan du ta kontakt via WhatsApp eller textmeddelande. Vi svarar på meddelanden inom 24h.

Journumret är 040 6609 510.

Mathjälp i Larsmo

I samarbete med S-market i Larsmo, Röda Korset och Baptistförsamlingen har diakonin startat upp Mathjälp. Tillsammans med hjälpsamma frivilliga tar vi tillvara mat från S-market där bäst före datumet har passerat, istället för att maten slängs bort.

Är du eller din familj i behov av mathjälp (för att underlätta för er ekonomi) så tag kontakt med Carina Lassila eller Pia Fagerholm på diakonin. Du kan också ta kontakt med diakonin ifall du vill vara med och hjälpa till i detta arbete.

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris

Ett brott är en uppskakande händelse för både förövaren, offret och närstående. Det väcker känslor av otrygghet och misstro.

Läs om hur kyrkan stöder vid brott