Diakonin hjälper och stöder

Då du känner dig ensam, har sorg, problem i relationer eller kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer kan du vända dig till församlingens anställda. Präster, diakoniarbetare och övriga anställda finns till för dig.  De har tystnadsplikt. Också om du har frågor om Gud och tro eller behöver samtala och be med någon kan du ta kontakt med någon av dem.

Diakoniarbetaren har mottagning enligt tidsbeställning, men kan nås med telefon enligt:

Diakonissa Carina Lassila,  tel. 040 868 6954

Diakon Matilda Töyrä, tel. 040 868 6966.

Kyrkoherde Max-Olav Lassila, tel. 040 868 6951

Kaplan Marko Sjöblom, tel.  040 868 6952