ÖPPET HUS för ungdomar (åk.7 och äldre) anordnas på olika ställen i kommunen Fredagar kl. 20.00 - 23.00 (Xodus kl. 20.00-24.00) enligt följande:

Xodus (Holm bönehus) Fagernäsvägen 10: Kl.20.00-24.00 för ungdomar åk 7 och äldre! Ungdomssamlingar, öppet hus samt olika temasamlingar! Kvällarna leds av olika ledarteam! 

Bosund fritidsgård *) Skolvägen 13: Öppet hus under ledning av föräldrar! Möjlighet att spela innebandy i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med! Stängt under sportlovet, vecka 9. Välkomna med!

Näs skola *) Näsvägen19:  OBS! Inget öppet hus i Näs skola under vårterminen 2020 eller tillsvidare!

Furuholmens fritidsgård *) Furuholmsvägen 34: Öppet under ledning av föräldrar! Stängt under sportlovet, vecka 9. Välkomna med!

*) Verksamheten anordnas i samarbete med Larsmo kommuns fritidsbyrå!

Kontaktperson från Larsmo församling: t.f. Ungdomsarbetsledare Herman Mård tfn.040 8686955

Öppet Hus-kvällarnas program
Fri samvaro, sällskapsspel, bordtennis m.m. Servering av kaffe, te, saft med tilltugg under kvällen. Godisförsäljning. Andakt.  Ibland medverkar inbjudna gäster.

t.f. ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo