ÖPPET HUS för ungdomar (åk.7 och äldre) anordnas på olika ställen i kommunen Fredagar kl. 20.00 - 23.00 enligt följande:

Xodus (Holm bönehus) Fagernäsvägen 10: Kl.20.00-24.00 för ungdomar åk 7 och äldre! Olika program och teman. Ungdomssamlingar, öppet hus samt olika temasamlingar! Kvällarna leds av olika ledarteam! Terminsstart 11 januari 2019 kl.20.00! Obs. Inget öppet hus i Xodus 1.3.2019!

Bosund fritidsgård *) Skolvägen 13: Öppet hus under ledning av föräldrar! Möjlighet att spela innebandy i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med! Terminsstart 25 januari 2019. Välkomna med!

Näs skola *) Näsvägen19: Öppet hus under ledning av föräldrar. Möjlighet att spela innebandy o.dyl. i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med! Terminsstart 25 januari 2019. Välkomna med!

Furuholmens fritidsgård *) Furuholmsvägen 34: Öppet under ledning av föräldrar! Terminsstart 18 januari 2019. Välkomna med!

*) Verksamheten anordnas i samarbete med Larsmo kommuns fritidsbyrå!

Kontaktperson från Larsmo församling: Ungdomsarbetsledare Ulf Axell tfn 040 868 6955.

Öppet Hus-kvällarnas program
Fri samvaro, sällskapsspel, bordtennis m.m. Servering av kaffe, te, saft med tilltugg under kvällen. Godisförsäljning. Andakt.  Ibland medverkar inbjudna gäster.

ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo