Öppet hus för ungdomar (åk.7 och äldre) 

Öppet hus anordnas på olika ställen i kommunen Fredagar kl. 20.00 - 23.00 (Xodus kl. 20.00-24.00). Välkommen med!

Xodus (Holm bönehus), Fagernäsvägen 10. Kl. 20.00-24.00 för ungdomar åk 7 och äldre. Ungdomssamlingar, öppet hus samt olika temasamlingar. Kvällarna leds av olika ledarteam. Start 2.9.2022. Mer information finns på instagramkontot @xoduslarsmo.

Bosund fritidsgård, Skolvägen 13. Öppet hus under ledning av föräldrar. Möjlighet att spela innebandy i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med! Start i ett senare skede under hösten om vi fått ihop ledare för verksamheten. 

Näs skola,  Näsvägen 19. Öppet hus under ledning av föräldrar. Möjlighet att spela innebandy i skolans gymnastiksal under kvällarna. Ljusbottnade skor, egen klubba och boll med! Start i ett senare skede under hösten om vi fått ihop ledare för verksamheten.

Kontaktperson från Larsmo församling: t.f. församlingspedagog Herman Mård tfn. 040 8686955

Öppet hus-kvällarnas program

Fri samvaro, sällskapsspel, bordtennis, andakt m.m. Ibland medverkar inbjudna gäster. Servering av kaffe, te, saft med tilltugg under kvällen samt godisförsäljning. 

Tag kontakt

t.f. församlingspedagog
Larsmo församling
68570 Larsmo