Musikverksamheten

 

Församlingens kantor har hand om musiken i församlingen, i gudstjänster, på bröllop och begravningar.

Kantorn leder även körer och undervisar orgelelever.

Vår ordinarie kantor är tjänstledig t.o.m. 8.1.2018. Vi säker vikarie för denna tid. Ansökningstiden går ut 28.9. 2017.

 

Mera information om tjänsten och vikariatet ger kyrkoherde Max-Olav Lassila, tel. 040 868 6951.

 

 


Hans Wiklund
kantor

Musik

040 868 6953
050 436 0249
Tjänstledig t.o.m. 7.1.2018