När ett barn föds skickar sjukhusmyndigheterna information om detta till magistraten. Där får den nyfödda ett personsignum.

Magistraten skickar uppgifterna om födelsen till den församling där mor är medlem. (Icke-medlemmar får Födelseanmälan direkt till sin postadress).

Vi skickar sedan ett brev till den nyföddes föräldrar med information om hur dopen brukar förrättas i vår församling och närmare information om själva dopförrättningen.

När det blir  dags för dop tar ni föräldrar kontakt med församlingen, så kommer vi överens om dag, tid och plats för dopet. Ni är naturligtvis också välkomna med ev andra frågor kring dopförrättningen.

Mera information om dop hittar ni bakom länken  /dop

 

Tag kontakt

Barbro Bång
kanslist
040 868 6956
Fax:  06 728 1565
Marieholmsvägen 23
68570 Larsmo
Max-Olav  Lassila
kyrkoherde
0500 252 896