Föräldra-barnverksamheten

 

Församlingen fortsätter med föräldra-barngruppsarbetet sedan hösten 2008. Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar. Grupperna leds av en av barnledarna (Britt-Mari Gripenberg), diakonissan Carina Lassila och diakoniarbetaren Pia Fagerholm.

Vårens föräldra-barn verksamhet börjar vecka 2.

Föräldra-barngrupperna samlas  i Larsmo församling enligt följande:

I Bosund måndagar kl. 09.30-11.00. Vårterminen. Start 8.1.2018

I Västerby bönehus måndagar kl. 09.45-11.15. Vårterminen. Start 8.1.2018

I Holm bönehus måndagar kl.10 - 11.30. Vårterminen. Start 8.1.2018

I Furugården onsdagar kl. 09.30 - 11.00. Vårterminen. Start 10.1.2018

Kontaktuppgifter:


Diakonissan Carina Lassila: 040 868 6954

Nu har föräldra-barngrupperna "sommarlov". Vi änskar alla en skön sommar.