Föräldra-barnverksamheten

 

Församlingen fortsätter med föräldra-barngruppsarbetet sedan hösten 2008. Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar. Grupperna leds av en av barnledaren Britt-Mari Gripenberg, diakonissan Carina Lassila och diakoniarbetaren Pia Fagerholm.

Föräldra-barngrupperna samlas  i Larsmo församling enligt följande:

I Bosund måndagar kl. 9.30-11.00. Höstterminen. Start 10.9.2018

I Västerby bönehus måndagar kl. 9.45-11.15 Höstterminen. Start 10.9.2018

I Holm bönehus måndagar kl. 10 - 11.30. Höstterminen. Start 10.9.2018

I Furugården onsdagar kl. 9.30 - 11.00. Höstterminen. Start 12.9.2018

Kontaktuppgifter:


Carina Lassila,  040 868 6954

Britt-Mari Gripenberg,  040 868 6963

Pia Fagerholm, 040 868 6966

Väl mött i höst!