Föräldra-barnverksamheten

 

Församlingen fortsätter med föräldra-barngruppsarbetet sedan hösten 2008. Det har upplevts som meningsfyllt att daglediga föräldrar med sina små kan samlas kring en kopp kaffe och gemenskap och dela tankar. Grupperna leds av barnledare och diakonissan.

Höstens  föräldra-barnverksamheten startar vecka 37.

Föräldra-barngrupperna samlas  i Larsmo församling enligt följande:

I Bosund måndagar kl. 09.30-11.00. Start 11.9.2017

I Västerby bönehus måndagar kl. 09.45-11.15. Ändrad tid från 23.10. Välkomna!

I Holm bönehus måndagar kl.10 - 11.30. Start 11.9. 2017

I Furugården onsdagar kl. 09.30 - 11.00. Start 13.9.2017

Kontaktuppgifter:


Diakonissan Carina Lassila: 040 868 6954

I december har föräldra-barngrupperna "jullov".