Missionsdirektionen planerar missionsaftnar med särskilt inbjudna gäster. 

25.1.2018 kl.18.30 (Obs tiden)  blir det Missionsafton i församlingshemmet med Ashraf från Yemen. Ashraf är den muslimske vapenhandlaren som mötte Jesus och blev radioevangelist i Yemen, ett land, som är muslimskt nästan till 100 %. Han kommer att berätta om vad Gud gör i hans hemland just nu. Också Johan Candelin från Martyrkyrkans Vänner medverkar

Servering. Barnpassning. Obs att Missionsaftonen börjar en halv timme tidigare än den brukar. Vi inleder tidigare, så det inte blir så sent för barnen.

Varmt välkommen till en intressant kväll!