Hjälpledarskolningen 2017-2018 

för konfirmerade ungdomar startar i slutet av Augusti i XODUS (Holm bönehus). Närmare info kommer senare under sommaren! Hjälpledare behövs hela tiden i församlingens verksamhet, t.ex. som barnskötare, minior och juniorledare, skriftskolledare, konfirmandfaddrar m.m. Skolningen är också ett ypperligt tillfälle för egen tillväxt och för att ytterligare bekanta sig med församlingens verksamhet. Dessutom brukar skolningen kännas meningsfull, givande och rolig!

Intresserade kan anmäla sig till ungdomsarbetsledare Ulf Axell per e-post ulf.axell(ät)evl.fi  eller telefon 040-8686 955. Anmälningslappar finns också vid Cronhjelmskolans anslagstavla.

ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo