Karasamlingar

Sista torsdagen i månaden kl. 19 ordnas samling för män, unga och äldre, oftast vid Inremissionshemmet, men platsen kan variera. Alla män hjärtligt välkomna.

Höstens första Karasamling blir 20.9, i prästgården. Bastun är varm från kl. 18. Tommy Johansson medverkar.

25.10 blir det Karasamling i Inremissionshemmet. Bjarne Hedström medverkar.

29.11 är också bokad för karasamling. Medverkande är inte ännu klar.

Varmt välkommen med i Karagemenskapen.

 

Kontaktpersoner: Guy Ahlsved 045 2333375 och Jens Sjölind 050 5053502