Karasamlingar

Sista torsdagen i månaden kl. 19 ordnas samling för män, unga och äldre, oftast vid Inremissionshemmet, men platsen kan variera.

Hösten 2017 är datum för karasamlingarna följande:

31.8. kl.19 vid Mats Holmstedts villa i Fäboda. Samåkning från Holm bönehus. Fredrik Snellman undervisar om att vara en kristen man i arbetslivet. Ulf Axell ledes sången. Jens Sjölind är mötesvärd. Knytkalas! Bastun är varm från kl. 18. "Karar" i alla åldrar varmt välkomna med i karagemenskapen.

28.9 kl. 19 Karasamling i prästgården.

26.10 kl. 19 Karasamling vid Inremissionshemmet.

30.11 kl. 19 Karasamling vid Inremissionshemmet.

14.12. kl 18 (Obs tiden)  Karagruppens julfest i församlingshemmet.

 

Kontaktpersoner: Guy Ahlsved 045 2333375 och Jens Sjölind 050 5053502