Sopplunch i Holm bönehus

Varm soppa, kaffe och kravlös gemenskap, ca en gång i månaden, i Holm bönehus.

Sopplunch tiden är 11-13.

28.9

26.10

16.11

Välkomna på varm soppa och skön gemenskap!