Veckoprogram

  • Vi följer Regionsförvaltningsverkets begränsning om att samlas i grupper om högst 10 personer under tiden 1.4-30.4.2021. Vid kyrkliga förrättningar (dop, vigslar, jordfästningar) gäller begränsningen på högst 10 personer plus de anställda. Av pastorala skäl kan antalet överstiga 10 personer. Närmare anvisningar fås från pastorskansliet eller av prästerna.  
  • Gudstjänsterna strömmas via nätet.

Länk till vår undersida med närmare anvisningar på grund av coronapandemin

Sö 18.4 kl. 10 Söndagsskolgudstjänst via När-TV, Sjöblom, Forsman, sång av Bosund söndagsskola. Endast de medverkande är närvarande i kyrkan.

Sö 18.4 kl. 18 och 19 Suomenkielinen ehtoollishetki kirkossa, Sjöblom, Forsman. Ennakkoilmoittautuminen puh 040 868 6950. Enintään 10 henkeä/hetki.

Sö 25.4 kl. 10 Högmässa via När-TV, Sjöblom, Forsman. I början av högmässan är endast de medverkande närvarande i kyrkan. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.