Veckoprogram

Gudstjänsterna och högmässorna sänds i direktsändning på Larsmo När-TV kanal 944 och kanal 650 i JNT:s kabelnät. Gudstjänsterna/högmässorna strömmas också via församlingens YouTube kanal.

Sö 26.3 kl. 10 Högmässa, Lassila, Forsman, sång Monica Wenman, kyrkkaffe.

To 30.3 kl. 19 Karasamling i Bosund bönehus, Gösta Sundelin medverkar.

Fre 31.3 kl. 13 Nattvardsgång för rörelsehindrade och för andra i församlingshemmet, Lassila, Forsman, servering.

Lö 1.4 kl. 19 Lördagssamling i församlingshemmet, servering, barnpassning.

Sö 2.4 kl. 10 Gudstjänst, Markus Ventin, Wiklund.