Veckoprogram

  • Föräldra-barn grupperna har paus under resten av oktober.
  • Missionsstugorna i Holm och Bosund har stängt från vecka 42 och tillsvidare. Vi tar inte emot kläder och övriga loppissaker under tiden missionstugorna är stängda.
  • Gudstjänsterna bara via nätet/Larsmo När-TV under resten av oktober. Ingen söndagsskola!
  • Vi följer instruktioner från domkapitlet angående coronaläget. 

Två bibel- och bönegrupper för ungdomar startas upp som alternativt program under nedstängningen. Max 10 pers/grupp. Anmäl intresse till församlingspedagog Herman Mård, tel. 040-8686955.

Onsd 21.10 Öppet hus vid Bosund missionsstuga - INHIBERAD

To 22.10. kl.11-13 Take away sopplunch i församlingshemmet. Ingen servering på plats. Inga egna kärl medtages.

               - Nattvard vid Sandlunden - INHIBERAD

Sö 25.10 kl. 10 Barngudstjänst via Larsmo När-TV, Boris Salo, Forsman, strömmas på YouTube. Kom ihåg att ändra klockan till vintertid!

                - Konsert med Jacob Gospel - INHIBERAD

To 29.10 Karasamling  -  INHIBERAD

Lö 31.10. kl. 10 Gudstjänst på Alla helgons dag via Larsmo När-TV, Boris Salo, Forsman.

                -  parentation kl. 18 - INHIBERAD