Veckoprogram

  • Vi följer Regionsförvaltningsverkets begränsning om att samlas i grupper om högst 10 personer under tiden 22.12.2020–1.3.2021. 
  • Även vid kyrkliga förrättningar (dop, vigslar, jordfästningar) gäller begränsningen på högst 10 personer, inklusive de anställda. Av pastorala skäl kan antalet överstiga 10 personer. Närmare anvisningar fås från pastorskansliet eller av prästerna. 
  • Gudstjänsterna strömmas via nätet under tiden 2.12.2020-1.3.2021.

Länk till vår undersida med närmare anvisningar på grund av coronapandemin

To 25.2 kl. 11-12 Take away sopplunch från församlingshemmet. Ingen servering på plats.

- kl. 19 Karasamling - INSTÄLLD

Sö 28.2 kl. 10 Högmässa, Lasila, Wiklund, sång Johanna Lill-Thylin. Direktsändning via Larsmo När-TV och deras YouTube. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.