Veckoprogram

  • Vi följer Regionsförvaltningsverkets begränsning om att samlas i grupper om högst 10 personer under tiden 22.12.2020–8.2.2021. 
  • Även vid kyrkliga förrättningar (dop, vigslar, jordfästningar) gäller begränsningen på högst 10 personer, inklusive de anställda. Av pastorala skäl kan antalet överstiga 10 personer vid jordfästningar. Närmare anvisningar fås från pastorskansliet eller av prästerna. 
  • Gudstjänsterna strömmas via nätet under tiden 2.12.2020-8.2.2021.
  • Missionsstugorna i Bosund och Holm öppnar på nytt vecka 4. 

Länk till vår undersida med närmare anvisningar på grund av coronapandemin

Ti 26.1 kl. 18-20 Missionsstugan i Holm öppnar på nytt.

On 27.1 kl. 18-20 Missionsstugan i Bosund öppnar på nytt.

To 28.1 kl. 11-12 Take away sopplunch från församlingshemmet, ingen servering på plats.

Sö 31.1 kl. 10 Högmässa via YouTube, Lassila, Forsman. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.