Böneämnen

Har du böneämnen som du vill att församlingens medarbetare ska be för under våra gemensamma bönestunder kan du lämna in dem till diakonissan Carina Lassila via tfn 040 868 6954. Vi ber dig skicka in böneämnena senast onsdagkvällar.


                                                
 

Veckoprogram

 

Lö 30.5 kl. 20 Ungdomssamling LIVE via youtubekanalen iPreach. Magnus Dahlbacka medverkar kring temat: Leder alla vägar till Gud? I samarbete med SLEF, Kyrkans Ungdom, Kronoby församling, Larsmo församling, Karleby svenska församling och iPreach.

Sö 31.5 kl. 10 Gudstjänst via Larsmo När-TV och deras YouTube. Lassila, Forsman, sång Susanna Östman m.fl.

Må 1.6 kl. 20 Bön för nejden i Holm bönehus. Vi samlas till bön varje måndag i Holm bönehus. Arr. Larsmo församling och Larsmo baptistförsamling.

On 3.6 kl. 17-19 Plantförsäljning vid Bosund missionsstuga.

To 4.6 kl. 18 Karasamling vid Håkan Snellmans villa i Bosund, Fallskärsstigen 10. Gemensam avfärd från Holm bönehus kl. 17.40.  Ta med något att dricka, värden sköter om övrig förplägnad och andakt.