Veckoprogram

Länk till vår undersida med närmare anvisningar på grund av coronapandemin

Länk till information om biskopsvisitationen 13-15.5.2022

To 19.5 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden, Sjöblom, Forsman.

Lö 21.5 kl. 19 Prosteriets psalmsångfest i kyrkan, fritt inträde.

Sö 22.5 kl. 10 Högmässa, Sjöblom, Forsman, sång Lars-Victor Öst. Söndagsskolans våravslutning vid prästgårdsstranden efter högmässan, servering.

Ti 24.5 kl. 18-20 Vårförsäljning vid missionsstugan i Holm, servering. 

To 26.5 kl. 18 Kristi himmelsfärsdagens högmässa, Lassila, Forsman, lovsångsgruppen.