Veckoprogram

  • Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 31.12.2021 i anledning av coronaläget givit nya direktiv för tidsperioden 3.1-31.1.2022 för begränsandet av samlingar inomhus. Domkapitlet i Borgå stift följer utvecklingen och beaktar Regionförvaltningsverkens beslut och hälso- och sjukvårdens rekommendationer och anvisningar.
  • Gudstjänsterna förrättas i enlighet med Domkapitlets direktiv under perioden 3-31.1.2022 endast som strömmade gudstjänster. I gudstjänsterna deltar endast de medverkande.
  • Gudstjänsterna strömmas via YouTube kanalen Larsmo församling live.
  • Du kan fortsättningsvis delta i nattvarden. I början av högmässan är endast de medvekrande närvarande i kyrkan. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.
  • Vid kyrkliga förrättningar (dop, jordfästningar och vigslar) får högst 10 personer närvara (exklusive församlingens anställda). Av pastorala skäl kan kyrkoherden besluta om avvikelser från ovannämnda begränsning i antal när det gäller gudstjänster och förrättningar.

Länk till vår undersida med närmare anvisningar på grund av coronapandemin

Sö 23.1 kl. 10 Högmässa via YouTube, Lassila, Wiklund, sång Lars-Victor Öst. Från ca kl. 11 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.