Veckoprogram

  • Vi följer Regionsförvaltningsverkets begränsning om att samlas i grupper om högst 6 personer under tiden 22.12.2020–31.3.2021. Vid kyrkliga förrättningar (dop, vigslar, jordfästningar) gäller begränsningen på högst 9 personer, inklusive de anställda. Av pastorala skäl kan antalet överstiga 9 personer. Närmare anvisningar fås från pastorskansliet eller av prästerna. 
  • Gudstjänsterna strömmas via nätet under tiden 2.12.2020-31.3.2021.

Länk till vår undersida med närmare anvisningar på grund av coronapandemin

Sö 7.3. kl. 10 Gudstjänst, Sjöblom, Wiklund. Sång: Eivor och Nils Johansson

Sö 14.3. kl. 10 Högmässa, Lassila, Forsman. Sång: Mathias Svenfelt. Från ca kl. 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.