Veckoprogram

Gudstjänsterna och högmässorna sänds i direktsändning på Larsmo När-TV kanal 944 och kanal 650 i JNT:s kabelnät. Gudstjänsterna/högmässorna strömmas också via församlingens YouTube kanal.

23-24.9 Vinterskriftskolans weekend i Inremissionshemmet.

Lö 23.9 kl. 19 Sammankomst i kyrkan (Bosund bönehusförening).

Sö 24.9 kl. 10 Gudstjänst, Lassila, Forsman, sång Johanna Lill-Thylin.

To 28.9 kl. 19 Karasamling i prästgården, Sture Nyholm medverkar.

Sö 1.10 kl. 10 Familjemässa, Lassila, Forsman, barnkören.

Sö 1.10 kl. 18 Lettlandsafton - INHIBERAD. Vi återkommmer med nytt datum.