Veckoprogram

 

 

 

5-7.8. SLEF:s missionsfest i kyrkan och församlingshemmet. Medverkande: Daniel Ringdahl från Sverige, Albert Häggblom, Lassila osv. Se program på nätet: SLEF.fi/missionsfest och nedan:

5-7.8 SLEF:s missionsfest i Fagernäs. Skilt barn- och ungdomsprogram. Körer och sångare medverkar vid de flesta tillfällen. Fördelaktiga matpriser. Bokbord och café. Inkvartering ordnas. Mötesplatsen är Larsmo kyrka. Mötena streamas på slef.fi  Arr: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland och Larsmo församling.

Fre 5.8 kl. 14.30 Välkomstmöte, Alf Wallin, Max-Olav Lassila, Brita Jern.

 • kl. 16 Bibelstudium, Daniel Ringdahl
 • kl. 19 Kvällsmöte, Isaiah Apiyo m.fl.
 • kl. 21 Ungdomssamling i tältet

Lö 6.8 kl. 9 Morgonandakt, Dennis Svenfelt

9.30 Bibelstudium, Daniel Ringdahl

 • kl. 11 Lovsång i 100 år – sångstund för alla under ledning av Göran Stenlund
 • kl. 13.00 Vilken är min plats i missionen? Magnus Dahlbacka
 • kl. 14.30 Är den kristna tron i Främre Asien utrotningshotad? Tua och Torsten Sandell.
 • kl. 16 Smakprov från utlandsfälten. Edny Fors, Mirjam Stenlund, familjen Apiyo från Kenya. Tillfället passar alla åldrar.
 • kl. 19 Festkväll med missionärsvälsignelse av familjen Evans och Heidi Orori. Ingvar Dahlbacka, Evans Orori.
 • kl. 21 Ungdomssamling i tältet. Håkan Salo, lovsång

Söndag 7.8 kl. 10 Bibelstudium, Daniel Ringdahl

 • 13.00 Högmässa, (Obs! tiden) Albert Häggblom, M-O Lassila. Radiering av högmässan för utsändning i Radio Vega 14.8.2022.
 •  

To 11.8. kl. 18-20 Trädgårdscafé vid Bibelträdgården (Marieholms prästgård)

Sö 14.8. kl. 10 Gudstjänst, Lassila, Wiklund. Kyrkvärd: Gädda, Gäddnäs. Välsignelse av ettorna inför skolstarten.

To 18.8. kl. 14 Nattvard vid Sandlunden. Lassila, Forsman

21.8. kl. 10 Högmässa, Lassila, Forsman. Sång: Mikael Svarvar. 50-års konfirmanderna deltar. Kyrkvärd: Björn, Björnvik, Långstranden, Kalvholmen.

Pastorskansliet är stängt torsdag 25.8.2022.

Sö 28.8. kl. 18 Kvällshögmässa, Sjöblom, Forsman. Sång: Victoria Enkvist. Kyrkvärd: Bosund gårdsnummer

 

Prästernas semestrar sommaren 2022:

Kyrkoherde Max-Olav Lassila 21.6.-19.7.  26.8.-5.9.

Kaplan Marko Sjöblom 21.7.-23.8.