Veckoprogram

 

 

To 20.2 kl. 17-19 Språkcafé i huvudbiblioteket i Holm. Eget program för barnen. Arr. Larsmo kommunbibliotek, FRK i Larsmo, Larsmo församling.

- kl. 19 Karasamling vid Inremissionshemmet. Tommy Johansson medverkar.

 

Sö 23.2 kl. 10 Högmässa, Lassila, Wiklund. Kyrkvärd: Finholm.

 

Sö 1.3 kl. 10 Gudstjänst, Sjöblom, Wiklund, sång Eivor & Nils Johansson, kyrkkaffe. Kyrkvärd: Kaptens södra.

Må 2.3 kl. 19 Gemensam bön för Finland i Holm bönehus. Arr. Larsmo församling och Larsmo baptistförsamling.