Veckoprogram

Gudstjänsterna och högmässorna sänds i direktsändning på Larsmo När-TV kanal 944 och kanal 650 i JNT:s kabelnät. Gudstjänsterna/högmässorna strömmas också via församlingens YouTube kanal.

To 18.4 kl. 13.30 Nattvard för vänkretsen i Holm bönehus, Sjöblom, Forsman.

To 18.4 kl. 18-20 Språkcafé i huvudbiblioteket i Holm.

Lö 20.4 kl. 10-15 Böne-och fastedag i Merilä, anmälan senast 12.4 till pastorskansliet.

Sö 21.4 kl. 10 Högmässa, vinterskriftskolans konfirmation, Sjöblom, Forsman.

To 25.4 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden, Sjöblom, Wiklund.

To 25.4 kl. 19 Karasamling i församlingshemmet, Jakob Edman.

Sö 28.4 kl. 10 Gudstjänst, Sjöblom, Wiklund, sång Samuel Holmberg.

Su 28.4 klo 18 Suomenkielinen messu, Sjöblom, Forsman.