Veckoprogram

On 28.9 kl. 13.30-15 Syföreningen i Västerby bönehus, terminsstart.

To 29.9 kl. 19 Karasamling i prästgården, Sture Nyholm medverkar.

Lö 1.10 kl. 19 Lördagssamling i församlingshemmet, servering.

Sö 2.10 kl. 10 Familjemässa, Sjöblom, Forsman, barnkören.

Ti 4.10 kl. 18.30 Dagklubbsföräldrasamling i församlingshemmet, servering. Max-Olav Lassila medverkar.

Fre 7.10 kl. 11 De äldres nattvardsmässa i församlingshemmet, kyrklunch och kaffe.