Veckoprogram

  • Vi följer Regionsförvaltningsverkets begränsning om att samlas i grupper om högst 20 personer under tiden 1-16.5.2021. Vid kyrkliga förrättningar (dop, vigslar, jordfästningar) gäller begränsningen på högst 20 personer plus de anställda. Av pastorala skäl kan antalet överstiga 20 personer.
  • Från 2.5.2021 strömmas gudstjänsterna via YouTube kanalen Larsmo församling live.
  • Närmare anvisningar fås från pastorskansliet eller av prästerna.

Länk till vår undersida med närmare anvisningar på grund av coronapandemin

Fe 7.5 kl. 9 Vårtalko vid kyrkan. Kom gärna med och räfsa! Servering.

Sö 9.5 kl. 10 Högmässa via YouTube, Sjöblom, Forsman, sång Matilda Åkerlund. I början av högmässan är endast de medverkande närvarande i kyrkan. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper. 

To 13.5 kl. 10 Vinterskriftskolans konfirmation (grupp 1 och 2), Sjöblom, Forsman m.fl.

- kl. 12 Vinterskriftskolans konfirmation (grupp 3 och 4), Sjöblom, Forsman m.fl.

-kl. 18 Kvällshögmässa via YouTube, Lassila, Forsman, sång Marina Rintamäki m.fl. I början av högmässan är endast de medverkande närvarande i kyrkan. Från ca 11.00 är kyrkan öppen för nattvard i små grupper.