Veckokalendern                                                                                                                                                               

 

Må 21.10 kl. 19 Dagklubbarnas föräldrasamling i församlingshemmet, servering.

On 23.10 kl. 17-19 Kaffekväll vid Bosund missionsstuga, lotterier, lyckohjul, försäljning av bakverk och servering. Gåvor till försäljningen mottas med tacksamhet.

  • kl. 18-20 Språkcafé i huvudbiblioteket i Holm. Vi umgås över en kopp kaffe/te och pratar enkel svenska tillsammans. Program även för barnen. Arr. Larsmo kommunbibliotek, FRK i Larsmo, Larsmo församling.

To 24.10 kl. 11-13 Sopplunch i Holm bönehus.

  • kl. 19 Karasamling i församlingshemmet, Reuven Ross medverkar, servering. Tema: ”Kristen man idag? – utmaningar och möjligheter”.

Lö 26.10 kl. 11 Brunch för unga vuxna i prästgården. Josefina och Lavi Öst, Robin och Bethina Häggblom medverkar.

Sö 27.10 kl. 10 Högmässa, Boris Salo, Forsman, ungdomskören, vinterskriftskolans konfirmander deltar, kyrkkaffe. Kyrkvärd: Gädda, Gäddnäs.