Våra populära Tältläger kommer att anordnas vid Larsmo prästgård även under sommaren 2019. Juniorlägret (åk.4-6) hålls måndag 24 - onsdag 26 juni och miniorlägret (åk.1-3) hålls måndag 1 - tisdag 2 juli. Informationslappar utdelas vecka 19 i Larsmoskolorna.

Deltagarna kan välja mellan att övernatta i tält på ängen bakom drängstugan eller inomhus i prästgården!

Anmälningen sker enklast elektroniskt via denna hemsida (via länken på denna sida), till pastorskansliet, tfn 040-8686 950, eller via e-post larsmo.forsamling@evl.fi

Meddela vid e-post eller muntlig anmälan:  namn, adress, ålder, vilket läger (junior el minior), hemtelefon, ev. egen telefon, eventuella dieter/allergier samt tältkompisar i samma tält. Meddela också om mamma och/eller pappa eller annan vuxen kan ställa upp som nattvakt eller kökshjälp.

Vi har igen behov av föräldrar eller andra vuxna som nattvakter för båda lägren (också juniorlägret)! Meddela angående detta i samband med anmälningen. Vuxna medhjälpare betalar direkt syskonrabatt för sina barns medverkan, som tack. Lägerbrev skickas hem åt de som anmält sig under vecka 25. Tag kontakt före midsommar ifall att brevet uteblivit!

Lägeravgiften är 25 € för miniorerna (följande syskon 20 €) samt för juniorerna 35 € (följande syskon 30 €).

Anmälningstiden går ut den 14.6.2019! 

Välkommen med!

Lägerchefer är Britt-Mari Gripenberg (tfn 040-8686 963) och Ulf Axell (tfn 040-8686 955) 

 

Länk till anmälningsblanketten här

Barnläger vid prästgården
Tältläger för miniorer och juniorer sommaren 2018