Till nyhetslistan

Vinterskriftskolan 2019-2020

13.5.2019 11.21

Informationstillfälle angående vinterskriftskolan ges torsdagen den 16 maj kl.12.15 i Cronhjelmskolans auditorium.

Anmälning till skriftskolan sker elektroniskt under tiden 20 - 26.5 via en länkad blankett.

Länk till anmälningsblanketten (aktiveras 20.5.2019)

-

Vinterskriftskolan 2019 - 2020 (födda 2005 eller tidigare)

Start måndag 9 september 2019 kl.19.00 med gemensam samling för konfirmander och föräldrar i församlingshemmet.

Tidpunkter: Lektioner varje vecka på torsdagseftermiddagar kl. 15-16 i Cronhjelmskolan. Mellanmål serveras rasten före i skolans matsal. Ändringar gällande både dag och tid kan ännu komma!

Övrigt program: Vinterskriftskolans weekend 1 hålls den 20-22.9.2019 och weekend 2 den 13-15.3.2020 vid Inremissionshemmet i Gertruds. Konfirmation söndag 26.4.2020 kl.10.00 i Larsmo kyrka. 

Deltagarantal max 20 konfirmander. Anmälning till skriftskolan sker elektroniskt under tiden 20 - 26.5 via en länkad blankett här nedan! Välj "Vinterskriftskola" som alternativ! Företräde ges åt ungdomar med särskilda skäl. 

Informationstillfälle angående vinterskriftskolan ges torsdagen den 16 maj kl.12.15 i Cronhjelmskolans auditorium.

Länk till anmälningsblanketten (aktiveras 20.5.2019)

Välkommen med!