Till nyhetslistan

Förlängd ansökningstid för församlingspedagogtjänsten inom barn- och ungdomsarbetet

16.7.2020 00.00

Larsmo församling förlänger härmed ansökningstiden för församlingspedagogtjänsten inom barn- och ungdomsarbetet.

Arbetsuppgifterna som du förväntas gå in i handlar om församlingens fostran med särskild hänsyn till miniorer, juniorer, tonåringar och ungdomar samt medverkan i skriftskolverksamheten.

Behörighetskravet är examen på yrkeshögskolenivå eller akademisk examen på kandidativå (teol.kand, ped.kand, pol.kand.) eller motsvarande teoretisk kompetens och arbetserfarenhet. Om inte teologiska studier ingår i examen krävs tilläggsstudier i teologi. Sökande bör vara konfirmerad medlem av lutherska kyrkan samt ha god förmåga att använda svenska språket i tal och skrift.

Tjänsten är avlönad enligt kravgrupp 502 i kyrkans kollektiv-

avtal och tillträds 1.10.2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan riktas till kyrkorådet i Larsmo församling, Marieholmsv. 23 68570 Larsmo, senast torsdagen den 20 augusti 2020 kl. 16.00. Den som söker tjänsten bör uppvisa straffregisterutdrag. Tidigare ansökningar beaktas.

Närmare uppgifter om tjänsten ger kyrkoherde Max-Olav Lassila, tel. 040 8686951, e-post: max-olav.lassila@evl.fi.