Till nyhetslistan

Vi söker en ny fastighetsskötare!

4.10.2021 11.08

Larsmo församling behöver en ny fastighetsskötare.  Ansökan riktas till Kyrkorådet i Larsmo församling, Marieholmsvägen 23, 68570 LARSMO eller e-post larsmo.forsamling@evl.fi senast 21.10.2021 kl. 16.00. Arbetet inleds 15.11.2021 eller enligt överenskommelse.

Till uppgifterna hör bl.a. städning och skötsel av verksamhetsutrymmen, att bistå värdinnan vid olika evenemang som minnesstunder, förrättningar, möten samt att fungera som värdinnas vikarie under hennes ledigheter. Dessutom blir det ibland aktuellt med matlagning.

Arbetstiden är minst 12h/vecka men kan ibland gå upp till det dubbla beroende på verksamheten. Arbetstiderna är också flexibla. Timlön enligt T1 i kyrkans kollektivavtal.

Närmare uppgifter om arbetet ger nuvarande fastighetsskötare Marlene Ahlö tfn 040 868 6960 eller kyrkoherde Max-Olav Lassila tfn 040 868 6951.