Till nyhetslistan

Renovering i Holm bönehus

Pga. renoveringsarbeten är de grupper som annars brukar samlas i Holm bönehus i Larsmo tillfälligt utlokaliserade fr.o.m. 4.10.2022. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta orsakar.

I församlingshemmet samlas följande grupper: bön för nejden, unga ledarskolning, körerna, vänkretsen och stick-in café. Holm föräldra-barn träffas i prästgården. Grupperna samlas samma dagar och tider som tidigare.

XODUS: se instagramkontot @xoduslarsmo. Holm minior: info kommer via Wilma.

6.10.2022 14.07